ADVIESVERLENING

De adviesverlening is een pijler onder de Accountancy. Zowel op uw verzoek als op grond van opgestelde rapporten en periodieke verslagen zullen wij de cijfers voor u doorgronden en met u doornemen.

 

Bij de keuze van de ondernemingsvorm kunnen fiscale en juridische zaken een belangrijke rol spelen. Wij kunnen u de voor- en tegenargumenten aanreiken om een juiste beslissing te nemen.

 

Bij verkoop van uw onderneming kunnen wij de onderhande-lingen mede voor u voeren, waardoor vaak een betere prijs wordt bedongen.

 

 

< Terug naar 'Diensten'