ZO WERKEN WIJ...

Indien u er voor kiest zich bij ons aan te sluiten kunnen wij u het volgende bieden:

 

Gehele of gedeeltelijke administratie 

U kunt er voor kiezen om uw administratie gedeeltelijk of volledig bij ons onder te brengen. Indien u zelf uw administratie inboekt kan dat via internet. Wij werken samen met Exact-Online. Hierbij heeft u 24 uur per dag toegang tot uw actuele gegevens. Deze gegevens zullen dan door ons gecontroleerd en verder verwerkt worden. Ook kunnen wij het boeken en de andere administratieve taken volledig van u overnemen. U kunt zich dan met het ondernemen bezig houden.

 

Maand- of uurtarief

Wij werken op basis van een vast maandtarief of een uurtarief. Wat voor uw bedrijf het meest voordelig is, is afhankelijk van de wijze waarop u uw financiële gegevens aanlevert en wat u in eigen beheer houdt, dan wel wat u aan ons uitbesteedt. In een oriënterend gesprek kijken wij wat voor u het meest doelmatig is. Onze gunstige tarieven en uitgebreide dienstverlening zullen u zeker aanspreken.

 

Adviezen op maat

De adviezen die wij verstrekken zijn op basis van de door u gestelde vragen, naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen of op grond van een voor uw administratie opgesteld rapport of overzicht.

 

Inzicht in ondernemingsvorm

Over de door u te kiezen ondernemingsvorm of om inzicht te krijgen in de meest optimale juridische en fiscale uitgangspositie, kunnen wij u de inzichten verschaffen die deze beslissing ondersteunen.